Wat is New Marketing?


Het marketinglandschap is in een snel tempo aan het veranderen. Als we niet uitkijken spreken we dadelijk over oude en nieuwe marketeers. Veel ondernemers doen hun marketing echter nog op een oude manier. Passen interruptie marketing of push marketing toe omdat ze een product hebben en daar afnemers bij zoeken. Marketing communicatie bestaat dan uit veel boodschappen uitstorten over consumenten. 

New Marketing heeft een heel andere aanpak. Het heeft pull marketing als uitgangspunt. Het begint niet bij het product maar bij de afnemer. De afnemer kennen en daar het product en de marketing op afstemmen is het uitgangspunt. Daar speelt data ook een heel belangrijke rol bij.