Wat is Pull Marketing?


Marketingsucces hoeft niet met brute kracht worden afgedwongen. Maar kan veel gemakkelijker en ook verbazingwekkend effectiever en efficiënter gewoon worden verdiend.  Pull marketing gaat uit van de vraag die er bij de klant is.  De klantreis staat centraal in dit denken. Marketing is het faciliteren van het koopproces. De tijd van alleen maar hard schreeuwen is voorbij. Goed luisteren is veel belangrijker. 

 

Push en pull marketing verschillen vooral in de manier waarop consumenten benaderd worden.

 

 Push Marketing

Bij push marketing of een push strategie wordt er op een actieve maneier geprobeerd een product of dienst te promoten. Het product of de dienst wordt als het ware door het distributiekanaal heen "geduwd".   

 

Push marketing wordt ook wel interruptie marketing of outbound marketing genoemd. 

 

kenmerken:

- Broadcast & hope

- Bought Media

- Customer tune out 

Pull Marketing

Het tegenovergestelde van de push benadering is pull marketing of een pull strategie, waarbij uitgedaan wordt van de vraag bij de consument of de vraag gecreëerd wordt .  De klant wordt naar het product "getrokken". 

 

Pull marketing wordt ook wel attractie marketing of inbound marketing genoemd. 

 

kenmerken:

- Content marketing

- Earned & owned media

- Customer engagement