Wat is Purpose Marketing?

Iedere organisatie weet wat het doet, sommigen weten hoe zij het doen, maar heel weinig organisaties weten waarom ze doen wat ze doen. Waarom draait niet om winst te maken? Dat is het resultaat. Bij ‘waarom’ draait het om je purpose. Waar doe je het voor? Waarom bestaat je organisatie? 

 

De purpose van bedrijven en hun marketing leek jarenlang gericht op winstmaximalisatie.

 

Marketing  is een vakgebied dat  de komende tijd sterk zal veranderen. De rol van marketing in organisaties zal dan ook anders zijn.  

 

 

 


Betekeniseconomie

Betekeniseconomie; de waarde-positie en P van purpose. Bij purpose gaat het om de roeping van het bedrijf; het ideaal wat het bedrijf nastreeft. Purpose gaat over de rol van het bedrijf voor het algemene menselijke belang en de plaats van het bedrijf in het grotere maatschappelijke geheel. Dat wat het bestaan van het bedrijf écht zin geeft. Purpose gaat over dat wat het bedrijf – voorbij de obligate winstdoelstellingen – voor de mensheid kan en wil betekenen.

Simon Sinek

Door Simon Sinek samengevat tot één woord: de Why?! Simon Sinek: ‘People don’t buy what you do, people buy why you do it’. Purpose appelleert aan het spelen van een tastbare rol van betekenis en draait om het inzetten van de bedrijfsvoering om te werken aan concrete sociale en/of ecologische issues. Het is het domein van duurzaamheid en dienstbaarheid.