Wat is onlife marketing?


In  The Onlife Manifesto (2015) geeft Luciado Floridi aan dat de digitale online wereld steeds meer gaat overlopen in de analoge offline wereld. Het onderscheid tussen online en  offline vervaagt hierdoor.  Hij noemt dit het samenkomen in een onlife ervaring

 

Het begin van deze verandering is voelbaar in alle vezels van het politieke, sociale, economische en maatschappelijk leven. Internet speelt een steeds grotere rol in maatschappelijke en politieke vraagstukken en debatten. Social en digitale media zijn spreekbuizen van honderden miljoenen mensen.


Onlife Consumenten

Consumenten maken geen onderscheid (meer) tussen online en offline.

Organisaties hebben alleen alle moeite om dit te volgen. Niet alleen omdat ze nog wel vaak wel in online en offline denken, maar vooral omdat ze in silo's zijn georganiseerd. Gescheiden organisatie-eenheden met eigen key performance indicators (kpi's). Uiteindelijk moeten deze zelfstandige afdelingen (silo's) samenwerken in een proces om de klant te ondersteunen. En daar gaat het vaak mis. 

 

Always Connected

Organisaties moeten zich transformeren naar digitale netwerkorganisaties die "always connected" zijn. 

 

Tegenwoordig gaan klanten ervan uit dat hij kan interacteren met een organisatie via het kanaal dat hem het beste uitkomst. 

 

Nieuwe ontwikkelngen zoals o.a. Internet of things, Ibeacons, Wearables, Virtual en augmented reality zullen versmelten van online en offline versnellen en de noodzaak voor organisaties om always connected te worden alleen maar doen toenemen. 

 

 

Het einde van online winkelen

Wijand Jongen (2016) beschrijft in zijn boek "Het einde van online winkelen. De toekomst van winkelen die altijd verbonden is" op een heldere manier.

 

Retail loopt voor op andere sectoren als het gaat om de connectie met de consument.  Het is ook zeker te verwachten dat ook andere sectoren gevolgen zullen gaan ondervinden.